Galeria zdjęć

Cel główny projektu:

  • Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury obywatelskiej na terenie 10 gmin województwa mazowieckiego (Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn), zwanych Obszarem, poprzez animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym, wzrost profesjonalizacji co najmniej 30 organizacji pozarządowych oraz rozwój kompetencji liderów lokalnych (co najmniej 120 osób) z trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.

Cele szczegółowe projektu:

  • Wzrost aktywności organizacji pozarządowych, poprzez zwiększenie dostępu przedstawicieli min. 30 organizacji pozarządowych do oferty animacyjnej i edukacyjnej o charakterze szkoleniowo-doradczym oraz informacyjnym, dostosowanej do ich potrzeb w ciągu 8 miesięcy.
  • Wzrost wiedzy i umiejętności min. 120 przedstawicieli grup docelowych dot. partnerstw, współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej, działalności NGO, w szczególności w kontekście rodziny.
  • Rozwój współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej Obszaru, m.in. poprzez budowanie partnerstw lokalnych oraz wspieranie istniejących, w szczególności poprzez zapewnienie usług inkubacyjnych i bonów społecznych dla funkcjonujących partnerstw.
  • Wzrost potencjału organizacyjnego, ludzkiego i technicznego Oferenta, który działa w formule partnerstwa trójsektorowego.
  • Podniesienie aktywnej współpracy wspólnot lokalnych.
  • Wzrost zaangażowania członków rodzin uczestników projektu w podejmowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych, poprzez udział w szkoleniach, dwóch Rodzinnych Piknikach Partnerstw Ziemi Siedleckiej oraz zapewnienie opieki nad dziećmi/os. zależnymi w czasie realizacji założeń projektowych.